Deutsch
ist mein Hobby

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne (unregelmäβge Verben)


Czasowniki nieregularne, odmieniają się przez osoby  inaczej niż czasowniki regularne. Różnica w sposobie odmiany nie dotyczy końcówek, które dla obu sposobów odmiany są takie same, lecz zmianie samogłoski rdzennej w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej (czyli osoby: du, er/sie/es)
Wyróżniamy trzy rodzaje zmian:
1.(a-ä)
2. (e-i)
3. (e-ie)

Poniżej przykładowe czasowniki oraz ich odmiany.

geben (e-i), essen (e-i), helfen (e-i),

fahren (a-ä), fallen (a-ä), schlafen (a-ä), fangen (a-ä), laufen (a-ä), tragen (a-ä), halten (a-ä)

sehen (e-ie), lesen (e-ie), stehlen (e-ie), werfen (e-i), sprechen (e-i),treffen (e-i),messen (e-i)

 

 

 

 

fahren

 

schlafen

 

waschen

 

tragen

 

fangen

 

fallen

 

laufen

ich

fahre

schlafe

wasche

trage

fange

falle

laufe

du

 

fährst

 

schläfst

 

wäschst

 

trägst

 

fängst

 

fällst

 

läufst

er/sie/es/man

 

fährt

 

schläft

 

wäscht

 

trägt

 

fängt

 

fällt

 

läuft

 

 

 

 

 

 

 

 

wir

fahren

schlafen

waschen

tragen

fangen

fallen

laufen

ihr

fahrt

schlaft

wascht

tragt

fangt

fallt

lauft

sie/Sie

fahren

schlafen

waschen

tragen

fangen

fallen

laufen

 

 

 

 

essen

 

geben

 

nehmen

 

sprechen

 

werfen

 

treffen

 

messen

ich

esse

gebe

nehme

spreche

werfe

treffe

messe

du

 

isst

 

gibst

 

nimmst

 

sprichst

 

wirfst

 

triffst

 

misst

er/sie/es/man

 

isst

 

gibt

 

nimmt

 

spricht

 

wirft

 

trifft

 

misst

 

 

 

 

 

 

 

 

wir

essen

geben

nehmen

sprechen

werfen

treffen

messen

ihr

esst

gebt

nehmt

sprecht

werft

trefft

messt

sie/Sie

essen

geben

nehmen

sprechen

werfen

treffen

messen

 

 

 

lesen

sehen

stehlen

 

ich

lese

sehe

stehle

 

du

 

liest

 

siehst

 

stiehlst

 

 

er/sie/es/man

 

liest

 

sieht

 

stiehlt

 

 

 

 

 

 

 

wir

lesen

sehen

stehlen

 

ihr

lest

seht

stehlt

 

sie/Sie

lesen

sehen

stehlen

 

 

 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free