Deutsch
ist mein Hobby

Daty

Niemcy mówiąc o latach dzielą je na setki i dziesiątki, dlatego też rok 1687 będzie po niemiecku czytany jako szesnaście setek osiemdziesiąt siedem. Tak jak wszystkie liczebniki, także pisane są razem. 

1415

vierzehnhudertfünfzehn

1523

fünfzehnhundertdreiundzwanzig

1637

sechzehnhundertsiebenunddreißig

1798

siebzehnhundertachtundneunzig

1902

neunzehnhundertzwei

 

Lata rozpoczynające nowe stulecie, np: 1700, 1800, 1900 itp. pisane są w następujący sposób:

1400

vierzehnhundert

1500

fünfzehnhundert

1600

sechzehnhundert

1700

siebzehnhundert

1800

achtzehnhundert

1900

neunzehnhundert

 

Po roku 2000 daty zapisywane są tak jak w języku polskim:

2000

zweitausend

2003

zweitausenddrei

2007

zweitausendsieben

2013

zweitausenddreizehn

2020

zweitausendzwanzig

 

Daty tworzymy w nastepujący sposób:

06.Mai

der sechste Mai

20. Dezember

der zwanzigste Dezember

16. April

der sechzehnte April

27. Januar

der siebenundzwanzigste Januar.

 np. Heute ist der sechste Mai.


Aby powiedzieć, że coś miało miejsce jakiegoś dnia, używamy przyimka am, a liczebnik otrzymuje końcówkę -n:

 

Ich habe Geburtstag am elften Juni.

Mam urodziny jedenastego czerwca.

Ich bin am elften Juni neunzehnhundertsechsundachtzig (1986) geboren.

Urodziłam się jedenastego czerwca 1986 roku.

 

 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free