Deutsch
ist mein Hobby

Czasowniki zwrotne

Czasowniki zwrotne – Reflexive Verben

Czasowniki zwrotne to takie czasowniki, które występują z zaimkiem zwrotnym sich (się). W języku polskim zaimek zwrotny ma jedną formę niezależnie od osoby. Dużym utrudnieniem dla osób uczących się języka niemieckiego jest to, że w języku niemieckim sich ma, w zależności od osoby, różne formy. Odmiana ta wygląda następująco:

 

sich freuen (cieszyć się)

ich

freue mich

wir

freuen uns

du

freust dich

ihr

freut euch

er
sie
es

freut sich

sie
Sie

freuen sich

 

Zaimki zwrotne:

osoba

zaimek

osoba

zaimek

l.poj

l.mn

ich

mich

wir

uns

du

dich

ihr

euch

er/sie/es

sich

sie /Sie

sich

 

Poniżej przykładowe czasowniki zwrotne:

sich fühlen

czuć się

sich treffen

spotykać się

sich unterhalten

rozmawiać

sich befinden

znajdować się

sich lohnen

opłacać się

sich beeilen

śpieszyć się

sich erholen

wypoczywać

sich setzen

siadać

sich treffen

spotykać się

sich vorstellen

przedstawiać się

sich interessieren (für)

interesować się

sich entschuldigen (für)

usprawiedliwiać się

sich verspäten

spóźniać się

sich verabschieden (von)

pożegnać się

sich beschäftigen (mit)

zajmować się

sich freuen

cieszyć się

sich vorbereiten

przygotow(yw)ać się

 W zdaniu wygląda to następująco:

1. Ich treffe mich mit meinen Freunden.   Spotykam się z moimi przyjaciółmi

2. Er interessiert sich für Sport.  On interesuje się sportem.

 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free