Deutsch
ist mein Hobby

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe (die Ordinalzahlen) odpowiadają na pytania:

der wievielte?

który?

die wievielte?

która?

das wievielte?

które?

 

Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzy się poprzez dodanie do liczebnika głównego przyrostka -te, przy czym istnieją 3 wyjątki, które zostały poniżej zaznaczone:

1.

der erste

pierwszy

 

11.

der elfte

jedenasty

2.

der zweite

drugi

12.

der zwölfte

dwunasty

3.

der dritte

trzeci

13.

der dreizehnte

trzynasty

4.

der vierte

czwarty

14.

der vierzehnte

czternasty

5.

der fünfte

piąty

15.

der fünfzehnte

piętnasty

6.

der sechste

szósty

16.

der sechzehnte

szesnasty

7.

der siebte

siódmy

17.

der siebzehnte

siedemnasty

8.

der achte

ósmy

18.

der achtzehnte

osiemnasty

9.

der neunte

dziewiąty

19.

der nenzehnte

dziewiętnasty

10.

der zehnte

dziesiąty

 

 

 

 

Pozostałe liczebniki przyjmują do liczebnika głównego bez wyjątku przyrostek -ste:

 

20.

der zwanzigste

dwudziesty

 

100.

der hundertste

setny

21.

der einundzwanzigste

dwudziesty pierwszy

101.

der hunderterste

sto pierwszy

22.

der zweiundzwanzigste

dwudziesty drugi

102.

der hundertzweite

sto drugi

...

...

...

120.

der hundertzwanzigste

sto dwudziesty

30.

der dreißigste

trzydziesty

124.

der hunndertvierundzwanzigste

sto dwudziesty czwarty

40.

der vierzigste

czterdziesty

200.

der zweihundertste

dwusetny

50.

der fünfzigste

pięćdziesiąty

300.

der dreihundertste

trzysetny

60.

der sechszigste

sześćdziesiąty

1000.

der tausendste

tysięczny

70.

der siebzigste

siedemdziesiąy

2000.

der zweitausendste

dwutysięczny

80.

der achtzigste

osiemdziesiąty

2001.

der zweitausenderste

dwudysięczny pierwszy

90.

der neunzigste

dziewięćdziesiąty

 

10 000.

der zehntausendste

dziesięciotysięczny

           

 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free