Deutsch
ist mein Hobby

Czasowniki rozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie złożone –  trennbare Verben

 

Czasowniki rozdzielnie złożone są to czasowniki, w których akcent pada na przedrostek. Przedrostki mają samodzielne znaczenie i najczęściej są przyimkami.

W formie bezokolicznika przedrostek piszemy łącznie z czasownikiem.

Natomiast w formie osobowej w czasie teraźniejszym Präsens i przeszłym Präteritum przedrostek piszemy oddzielnie, na końcu zdania (zdania pojedyncze). Stąd też nazwa czasowniki rozdzielnie złożone:

ausgehen – wychodzić


Maria geht in fünf Minuten aus.

 

anziehen – ubierać się

Sie zieht sich noch schnell an.

auspacken – wypakować

Simon packt sofort alle Geschenke aus.

aufstehen – wstawać

Stehst du morgen früh auf?

fernsehen – oglądać TV

Wie lange siehst du täglich fern?

einpacken – zapakować

Paweł packt seine Schulsachen ein.

aussehen – wyglądać

Monika sieht heute sehr schön aus.

abfragen – pytać, odpytywać

Der Lehrer fragt die Schüler ab.

 

Inne przykładowe czasowniki rozdzielnie złożone:

zurückkommen – powracać, wracać

einschlafen – zasypiać

ausführen – wyprowadzać (np. psa)

anrufen – dzwonić do kogoś

aufräumen – sprzątać

 

 

 

 

 

 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free